Regels voor bouwen

Dit moet u weten voordat u gaat bouwen

Als u gaat verbouwen dan moet u zich aan regels houden ook als u geen bouwvergunning nodig heeft. Dit gaat dan om veiligheid (bijvoorbeeld afmetingen traphek), gezondheid (denk aan ventilatie en lichttoetreding), de omgeving (bestemmingsplan) en de buren (privacy burenrecht).

De regelgeving bij bouwen

Bij verbouw en nieuwbouw moet u zich aan regelgeving houden. Voor verbouw gelden over het algemeen soepelere regels dan voor nieuwbouw. De bouwvoorschriften zijn te vinden in de volgende regelgeving:

  • Bestemmingsplan
  • Welstandseisen
  • Bouwverordening
  • Bouwbesluit

Bestemmingsplan

Hierin staat waar wat gebouwd mag worden. U moet dan denken aan afgesproken plaatsen voor kantoren, woningbouw en dergelijke. Wat vaak bij verbouwingen van belang is, is de nok hoogte en goot hoogte. Dit kan bepalend zijn voor uw dakopbouw.

Welstandseisen

Elke gemeente is verplicht om een welstandsnota op te stellen. Daarnaast heeft elke gemeente ook een welstandscommissie. U moet er rekening mee houden dat u niet alles mag bouwen en dat vaak het bestaande straatbeeld invloed heeft op uw eigen plannen. Om de welstandsnota van de gemeente Leiden te bekijken zie onderstaande
welstandsnota leiden

Bouwverordening

De bouwverordening is langzaam aan het verdwijnen. Gaat u verbouwen dan heeft deze regelgeving over het algemeen geen invloed op uw plannen. Een onderdeel wat hierin geregeld wordt is het grondonderzoek zodat u niet op verontreinigde grond gaat bouwen. Maar bij uitbouwen van klein formaat komt dit zelden voor.

Bouwbesluit

Deze regelgeving is vrij technisch en geeft aan hoe gebouwd moet worden. De inhoud is grofweg in te delen in veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid. Als voorbeeld, de vensterbank moet op een bepaalde hoogte zitten zodat er geen valgevaar ontstaat. Zo zijn er vele regels waaraan men zich moet houden om een goed ontwerp te maken. Dit wordt in het bouwkundig tekenwerk verwerkt.

Wat u zelf kunt doen

Als u zelf al een idee wilt krijgen of u plan haalbaar is dan kunt u een online check doen om te zien of u een vergunning nodig heeft.
Ook kunt u zelf bij de gemeente langs gaan om het bestemmingsplan in te zien. Vraag dan wel of er een nieuw bestemmingsplan in ontwikkeling is. Zeker als het nog even duurt voordat u uw bouwvergunning aanvraagt kan dit van belang zijn.
vergunningcheck

U kunt natuurlijk ook alles door MacBouw laten uitzoeken, maar nu heeft u hopelijk een idee van wat er komt kijken aan regelgeving als u gaat bouwen of verbouwen.